Käyttöehdot

From Nimiarkisto

Nimiarkiston tietokantamuotoinen aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssillä . Tietokantamuotoista aineistoa voi siis käyttää vapaasti, kunhan Nimiarkisto ja Kotimaisten kielten keskus on mainittu lähteenä.

Keruukartat ovat palvelussa vapaasti käytettävissä, mutta lisensointi ei koske niitä. Keruukarttoja voi käyttää vapaasti palvelussa mutta muusta käytöstä, kuten julkaisemisesta ja levittämisestä, on sovittava erikseen.

Nimilippujen digitoidut kuvat näkyvät palveluun rekisteröityneille käyttäjille, jotka sitoutuvat Nimiarkiston käyttöehtoihin ja Kotuksen aineistojen yleisiin käyttösääntöihin. Nimilippujen kuvien käyttämisestä muuten kuin osana Nimiarkisto-palvelua on sovittava erikseen.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä palveluun kommentteja ja muuta tietoa. Käyttäjien lisäämä tieto on julkista ja vapaassa yleisessä käytössä (CC0, public domain). Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen lisäämänsä tiedot ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia. Kotimaisten kielten keskuksella on oikeus poistaa sopimattomana pitämänsä sisällöt ja tarvittaessa sulkea henkilön käyttäjätili.

Användarvillkor

Materialet i det digitala Namnarkivet finns i en databas och är licensierat med licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Materialet i databasen kan användas fritt, men Institutet för de inhemska språkens och Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv bör nämnas som källor. De skannade insamlingskartorna på webbplatsen berörs inte av licensen men kan också användas fritt och laddas ner för eget bruk. För publicering och distribuering behövs ett separat tillstånd. Den som önskar få tillgång också till de skannade namnsedlarna ska registrera sig på webbplatsen och förbinda sig att följa Institutet för de inhemska språkens och Namnarkivets användarvillkor. För publicering och distribuering av namnsedlarna krävs ett separat tillstånd.

Registrerade användare kan kommentera och komplettera materialet i databasen. Informationen från användarna är synlig och fritt tillgänglig för allmänheten (CC0, public domain). Användaren ansvarar själv för att den information hen lägger till faller inom ramarna för lagstiftning och god sed. Institutet för de inhemska språken har rätt att radera olämpligt innehåll och vid behov stänga av en användare.